Eiklīda ģeometrijā deltoīds ir četrstūris, kura četras malas var sadalīt divos pāros ar vienāda garuma malām katrā, kuras ir blakus viena otrai. Pretstatā deltoīdam, paralelogramam arī ir divi pāri ar vienāda garuma malām, bet tie ir pretī viens otram nevis blakus esoši. Reizēm deltoīdus sauc arī par pūķiem (jo tie atgādina pūķus, ko laiž vējā).

Deltoīds ar ievilktu riņķa līniju

Deltoīds, atbilstoši augstāk esošai definīcijai, var būt ieliekts vai izliekts.

Speciāli gadījumi labot šo sadaļu

Ja visām četrām deltoīda malām ir vienāds garums (tas ir, ja deltoīds ir vienādmalu), tad tas ir rombs.

Ja deltoīds ir vienādleņķu, kas nozīmē ka visi četri tā leņķi ir vienādi, tad tam arī ir jābūt vienādmalu un tāpēc tas ir kvadrāts.

Ārējās saites labot šo sadaļu