Absolūtā vērtība

Matemātikā par reāla skaitļa a absolūto vērtību jeb moduli sauc skaitli a bez zīmes un to apzīmē ar |a|. Piemēram,

Absolūtās vērtības funkcijas grafiks reāliem skaitļiem.

Ģeometriski reāla skaitļa absolūtā vērtība atbilst attālumam no tam atbilstošā punkta uz koordinātu ass līdz koordinātu sākumpunktam.

Reāliem skaitļiemLabot

Formāli reāla skaitļa a absolūto vērtību definē šādi:

 

Kompleksiem skaitļiemLabot

Ja x un y ir reāli skaitļi, tad par kompleksa skaitļa z = x + iy absolūto vērtību jeb moduli sauc reālu skaitli

 

Ģeometriski tas ir vienāds ar attālumu no skaitlim z atbilstošā punkta kompleksajā plaknē līdz koordinātu sākumpunktam.