Matemātikā par reāla skaitļa a absolūto vērtību jeb moduli sauc skaitli a bez zīmes un to apzīmē ar |a|. Piemēram,

Absolūtās vērtības funkcijas grafiks reāliem skaitļiem.

Ģeometriski reāla skaitļa absolūtā vērtība atbilst attālumam no tam atbilstošā punkta uz koordinātu ass līdz koordinātu sākumpunktam.

Reāliem skaitļiem labot šo sadaļu

Formāli reāla skaitļa a absolūto vērtību definē šādi:

 

Kompleksiem skaitļiem labot šo sadaļu

Ja x un y ir reāli skaitļi, tad par kompleksa skaitļa z = x + iy absolūto vērtību jeb moduli sauc reālu skaitli

 

Ģeometriski tas ir vienāds ar attālumu no skaitlim z atbilstošā punkta kompleksajā plaknē līdz koordinātu sākumpunktam.