Nepiesātinātie ogļūdeņraži

Nepiesātinātie ogļūdeņraži ir ogļūdeņraži, kas satur nepiesātinātās saites (dubultsaites un trīskāršās saites). Tie ir nestabilāki un ķīmiski aktīvāki par piesātinātajiem ogļūdeņražiem. Tie iesaistās pievienošanas reakcijās. Lai arī aromātiskie ogļūdeņraži (arēni) satur nepiesātinātās saites, tos tomēr nodala atsevišķi, tāpēc, ka tie ir ķīmiski stabilāki.

Nepiesātinātos ogļūdeņražus iedala pēc nepiesātināto saišu skaita un veida:

  • Alkēni - satur vienu divkāršo saiti
  • Alkīni - satur vienu trīskāršo saiti
  • Alkadiēni - satur divas divkāršās saites

Pārējos parasti atsevišķi neizdala.

Nozīmīgākie nepiesātinātie ogļūdeņraži

labot šo sadaļu
  • Etilēns - vienkāršākais alkēns, lieto par dažādu vielu (polimēri, spirti, halogēnogļūdeņraži) izejvielu
  • Propilēns - polipropilēna un šķīdinātāju izejviela
  • Butadiēns un izoprēns - gumijas izejvielas
  • Acetilēns - dažādu vielu (tai skaitā etiķskābes) izejviela