Alkīni ir nepiesātināti ogļūdeņraži, kas satur vienu trīskāršo saiti. Alkīni var pievienot ūdeni, veidojot karbonilsavienojumus. Alkīni ir vēl reaģētspējīgāki par alkēniem. Visnozīmīgākais un pazīstamākais alkīns ir etīns jeb acetilēns. Alkīnus lielākoties iegūst no naftas, bet acetilēnu var iegūt arī no dabasgāzes.

Alkīni

Ārējās saites

labot šo sadaļu