Alkadiēni (tos dažreiz sauc arī par diēniem) ir nepiesātināti ogļūdeņraži, kuru molekulas satur divas dubultsaites. Tie ir monomēri elastomēru (gumiju) ieguvei. Nozīmīgākie alkadiēni ir 1,3-butadiēns un 2-metil-1,3-butadiēns (izoprēns).

1,3-butadiēns - vienkāršākais konjugētais alkadiēns

Alkadiēnu vispārīgā formula: CnH2n-2

Alkadiēnus iedala:

  • kumulētajos (allēni; to dubultsaites ir viena aiz otras; samērā ķīmiski aktīvi savienojumi); vienkāršākais savienojums ir 1,2-propāndiēns (allēns),
  • konjugētajos (starp dubultsaitēm vidū ir piesātinātā saite; gumiju izejvielas), vienkāršākais savienojums ir 1,3-butadiēns,
  • izolētajos jeb nekonjugētajos (starp dubultsaitēm ir vairāk kā viena vienkāršā saite; pārsvarā nav nozīmīga praktiska pielietojuma).
1,2-propāndiēns (allēns) - vienkāršākais kumulētais alkadiēns