Metanols

ķīmisks savienojums

Metanols (metilspirts, CH3OH), ir vienkāršākais spirts. Tas ir indīgs, degtspējīgs šķidrums, ko agrāk ieguva koksnes sausās pārtvaices procesā, tāpēc to dažreiz sauc arī par koka spirtu.

Metanols

Metanola struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula CH3OH
Molmasa 32,04 g/mol
Blīvums 791,8 kg/m3
Kušanas temperatūra 76 K (-97 °C)
Viršanas temperatūra 337,8 K (64,7 °C)

Iegūšana labot šo sadaļu

Mūsdienās metanolu lielākoties ražo no sintēzes gāzes (to iegūst no akmeņoglēm, naftas, dabasgāzes, oglekli saturošiem atkritumiem, utt.). Sintēzes gāze satur CO un H2. Katalizatora (vara, cinka oksīda un alumīnija) klātienē lielā spiedienā un temperatūrā šīs gāzes reaģē savā starpā, rodoties metanolam:

CO + 2 H2 → CH3OH

Izmantošana labot šo sadaļu

Metanols ir nozīmīga izejviela formaldehīda, metil-terc-butilētera un citu vielu ražošanai. Metanols ir arī viena no divām biodīzeļdegvielas izejvielām.