Molmasa (apzīmē ar ) ir vielas masa, kuras daudzums ir viens mols. Saskaņā ar šo definīciju molmasa ir vienāda ar molekulas masas un Avogadro skaitļa reizinājumu.

Molmasa vienkāršā veidā ir saistīta ar viena elementārobjekta masu. Ja viena elementārobjekta relatīvā molekulmasa ir Mr, tad šī objekta masa ir Mru. Atommasas vienība u ir 1/12 no atoma 12C masas, ko apzīmē ar mc:u = mc/12. Ievietojot to izteiksmē Mru viena elementārobjekta masa ir MrMc/12. Vienam molam elementārobjektu summārā masa ir (NA - Avogadro skaitlis) reizes lielāka: M = Mr(6,02*1023mc/12). Bet saskaņā ar mola definīciju 6,02 * 1023 atomu 12C summārā masa ir 12 grami: 6,02 * 1023 mc = 12 g. Ievietojot to iepriekšējā izteiksmē, dabūjam M=Mr g/mol.

Tātad, ja elementārobjekta molmasu izsaka gramos uz molu, tā skaitliski ir vienāda ar viena elementārobjekta relatīvo molekulmasu.

Skatīt arī labot šo sadaļu