Līvānu pagasts bija viena no Daugavpils apriņķa pašvaldībām tā ziemeļrietumu daļā, Daugavas labajā krastā. Robežojās ar Daugavpils apriņķa Līvānu pilsētu un Vīpes, Rudzētu, Vārkavas, Kalupes un Nīcgales pagastiem, Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastu, pa Daugavu ar Jēkabpils apriņķa Dignājas pagastu un Ilūkstes apriņķa Rubenes pagastu. Pagasta valde atradās Līvānu pilsētā.

Līvānu pagasts
(līdz 1949. gadam)
Līvānu pagasts 1940. gadā
Līvānu pagasts 1940. gadā
Līvānu pagasts 1940. gadā
Apriņķis: Daugavpils apriņķis
Centrs: Līvāni
Kopējā platība: 393,8 km2
Iedzīvotāji (1935): 7795[1]
Blīvums (1935): 19.8 iedz./km2
Likvidēts: 1949. gadā

Dibināts pēc muižu pagastu likvidēšanas sakarā ar 1866. gada pagastu pašvaldību likuma pieņemšanu. 1920. gada zemes reformas gaitā Līvānu muižu sadalīja 153 vienībās 1533 ha kopplatībā, bijušās Krievijas agrārbankas zemes sadalīja 404 vienībās 3811 ha kopplatībā, valsts mežu sadalīja 142 vienībās 489 ha kopplatībā.[2]

1945. gada 10. septembrī pagastā izveidoja Gercānu, Jersikas, Līvānu, Pēternieku, Rožupes, Staru, Turku, Upenieku un Zepu ciema padomes. Pagastu likvidēja 1949. gada 31. decembrī, ciemus iekļaujot Līvānu rajonā.[3] Mūsdienās Līvānu pagasta teritorija iekļauta Līvānu novada Turku, Rožupes un Jersikas pagastos un Preiļu novada Upmalas un Rožkalnu pagastos.

  1. M. Salnais, A. Maldups. Pagastu apraksti (pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Valsts Statistiskās pārvaldes izdevums, Rīgā, 1935. gadā
  2. Latviešu konversācijas vārdnīca. XII. sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 23 848. sleja.
  3. Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9