Klasiskā mehānika

mehānikas apakšnozare, kas apraksta makroskopisku ķermeņu kustību, kuru ātrumi ir daudzkārt mazāki par gaismas ātrumu

Klasiskā mehānika ir viena no divām lielajām mehānikas apakšnozarēm, kas apraksta makroskopisku ķermeņu kustību, kuru ātrumi ir daudzkārt mazāki par gaismas ātrumu; otra nozīmīgā mehānikas apakšnozare ir kvantu mehānika. Klasiskās mehānikas pamatā ir Ņūtona likumi, tādēļ tā tiek saukta arī par Ņūtona mehāniku. Ja ķermeņu ātrumus var salīdzināt ar gaismas ātrumu, tad tā vairs nav klasiskā mehānika, bet gan relativitātes teorija.

Klasiskajā mehānikā apskata makroskopisku ķermeņu kustību. Attēlā redzams slīpais sviediens

Klasiskajā mehānikā, atšķirībā no kvantu mehānikas, ķermenim vienā laikā var noteikt gan ātrumu, gan stāvokli telpā.

Galvenās tēmasLabot

Ņūtona likumiLabot

Pamatraksts: Ņūtona likumi

Pastāv trīs Ņūtona likumi, kuri raksturo spēka ietekmi uz ķermeņiem; spēks izraisa ķermeņu kustību. Pirmais Ņūtona likums apgalvo, ka ķermenis tiecas turpināt kustību vai palikt miera stāvokli, ja uz to neiedarbojas spēks; otrais Ņūtona likums apgalvo, ka spēks ir vienāds ar masas un paātrinājuma reizinājumu, bet trešais Ņūtona likums nosaka, ka divu ķermeņu mijiedarbībā darbojas divi spēki, kas skaitliski vienādi, bet pretēji vērsti.

Nezūdamības likumiLabot

Klasiskajā mehānikā nozīmīgi ir trīs nezūdamības likumi — impulsa (kustības daudzuma), impulsa momenta un enerģijas nezūdamības likumi.

Impulsa nezūdamības likums nosaka, ka, ja ķermenis mijiedarbībā ar otru ķermeni iegūst impulsu, tad arī otrs ķermenis iegūst tikpat lielu, bet pretēji vērstu impulsu. Noslēgtu sistēmu veidojošo ķermeņu impulsu ģeometriskā summa ir nemainīga jebkurā šīs sistēmas ķermeņu mijiedarbībā.

Impulsa momenta nezūdamības likums apgalvo, ka. ja ķermenis rotē un uz to nedarbojas spēka moments, tad impulsa moments nemainās.

Visbeidzot enerģijas nezūdamības likums nosaka to, ka kopējais slēgtā sistēmā esošais enerģijas daudzums laikā nemainās, neatkarīgi no tā, kādi procesi sistēmā norisinās.

NozaresLabot

Klasiskā mehānika sīkāk dalās kinemātikā, dinamikā un statikā. Kinemātikā pētī ķermeņu kustības ģeometriskas īpašības, neievērojot šo ķermeņu masu un spēku, kas uz tiem darbojas, savukārt dinamikā ķermeņa masa un spēki tiek ņemti vērā. Statikā aplūko spēku iedarbībai pakļautu ķermeņu līdzsvara nosacījumus.

AtsaucesLabot

Ārējās saitesLabot