Spēka moments

Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu. Spēka moments raksturo rotācijas spēku. SI sistēmā to mēra ņūtonmetros (N*m).

Spēka moments τ, pielikts uzgriežņu atslēgai
M = Fl

Kur:

  • M - spēka moments
  • F - spēks
  • l - spēka plecs