Spēka moments raksturo spēka spēju izraisīt ķermeņa rotāciju attiecībā pret rotācijas asi. Vienāds ar spēka lieluma un spēka pleca (attāluma līdz rotācijas asij) reizinājumu. Spēka moments raksturo rotācijas spēku. SI sistēmā to mēra ņūtonmetros (N*m).

Spēka moments τ, pielikts uzgriežņu atslēgai
M = Fl

Kur:

  • M - spēka moments
  • F - spēks
  • l - spēka plecs

Pagrieziena ass var būt reāla rotācijas ass, ap kuru ķermenis var griezties. Bet tā var būt arī iedomāta līnija, ap kuru spēks pagriež ķermeni. Tā, piemēram, smaguma spēka dēļ uz galda var apgāzties ziedu vāze, kad tā zaudē līdzsvaru.

Spēka plecs labot šo sadaļu

Spēka plecs ir tuvākais attālums no spēka darbības taisnes līdz pagrieziena asij un to apzīmē ar l.