Noslēgta (slēgta) sistēma ir fizikāla sistēma, kuras raksturojums dažādās jomās ir atšķirīgs.

  • Klasiskajā mehānikā noslēgta sistēma ir tāda sistēma, kurai ar apkārtējo vidi nav nekādas vielas un enerģijas apmaiņas (sistēmai netiek pievadīta ne viela, ne enerģija, kā arī no sistēmas neaizplūst ne viela, ne enerģija).
  • Termodinamikā noslēgtai sistēmai ar apkārtējo vidi ir enerģijas apmaiņa, bet nav vielas apmaiņas. Savukārt, termodinamisku sistēmu, kurai arī enerģijas daudzums ir nemainīgs, sauc par izolētu sistēmu.
  • Kvantu mehānikā noslēgtai sistēmai ar apkārtējo vidi nav vielas (matērijas) apmaiņas un nav enerģijas apmaiņas.
  • Ķīmijā noslēgtai sistēmai ar apkārtējo vidi ir enerģijas apmaiņa un nav vielas apmaiņas.
  • Inženierijā noslēgta sistēma ir objektu (sastāvdaļu) kopums, kur zināms katra objekta sākumstāvoklis un stāvoklis laika gaitā, notiekot kādiem procesiem.