Akustika ir fizikas nozare, kas pēta elastīgo svārstību un viļņu izplatīšanos, to mijiedarbību ar vidi, kurā šīs svārstības izplatās. Šo svārstību frekvence atrodas intervālā 0...1013 Hz.

Skaņas avots skaņu slāpējošā telpā.

Akustiku iedala:

  • vispārīgajā akustikā, kas eksperimentāli un teorētiski pēta ar elastīgo un svārstību viļņu izplatīšanos, uztveršanu saistītas parādības;
  • lietišķajā akustikā, kas pēta elastīgo svārstību izmantošanu mūzikā, radiosakaros, svārstību izplatīšanās īpatnības atmosfērā, ūdenī, celtnēs; tā pēta arī trokšņus, vibrācijas un izstrādā metodes to samazināšanai.