Gada gliemis ir viens no ikgadējiem Latvijas dabas simboliem, kuru kopš 2005. gada izraugās Latvijas Malakologu biedrība.[1] Par gada simbolu tiek nosaukta kāda no Latvijā sastopamām gliemežu vai gliemeņu sugām, lai informētu sabiedrību par šo dzīvnieku bioloģiju un ekoloģiju, iespējām iesaistīties retas sugas aizsardzības aktivitātēs. Dažreiz izraudzītā suga ir plaši izplatīta, bet tās sastopamības izvērtējums ļauj spriest par biotopa jeb dzīvotnes stāvokli un dabā notiekošajām pārmaiņām.

2024. gada gliemene Latvijā — zaļganais kailgliemezis (Limacus maculatus)

Par gada simboliem ir nosaukti arī gliemji, kas dažādos veidos nonākuši Latvijas teritorijā ārpus sava dabiskā izplatības areāla un nepieder vietējai faunai. Tādā gadījumā nominācijas mērķis ir bijis rosināt diskusiju par ievestām, invazīvām un vietējās faunas sugām Latvijā, vākt informāciju, apkopot ziņojumus un apsekot konkrētas teritorijas, lai izvērtētu šo sugu izplatību un ietekmi.

Gada gliemji Latvijā

labot šo sadaļu
 1. Gada gliemji Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 2. Gada gliemezis 2005 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 3. Gada gliemezis 2006 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 4. Gada gliemezis 2007 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 18. janvārī.
 5. Gada gliemene 2008 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 6. Gada gliemis 2009 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 18. janvārī.
 7. Gada gliemis – iesārtais mitrgliemezis Dabas aizsardzības pārvalde Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 8. Gada gliemis 2011 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 18. janvārī.
 9. Gada gliemis - sarkanais kailgliemezis Dabas aizsardzības pārvalde Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 10. Gada gliemis 2013 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 18. janvārī.
 11. Gada gliemis - liellūpas vīngliemezis Dabas aizsardzības pārvalde Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 12. Gada gliemis 2015 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 13. Gada gliemis 2016 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 14. Gada gliemis 2017 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 15. Gada gliemis 2018 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 16. Gada gliemis 2019 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 18. janvārī.
 17. Gada gliemis 2020 Daba.lv Skatīts: 2022. gada 16. janvārī.
 18. Gada gliemis 2021 – birztalas vīngliemezis Dabasdati 2021. gada 13. janvārī.
 19. Gada gliemene 2022 – ziemeļu upespērlene Dabasdati 2022. gada 5. janvārī.
 20. Gada gliemezis 2023 – lielais gludgliemezis Dabasdati 2023. gada 6. janvārī.
 21. Gada gliemis 2024 – zaļganais kailgliemezis Dabasdati 2024. gada 16. janvārī.