Elektromagnētiskais lauks

lauks, kurā realizējas elektrisko lādiņu mijiedarbība

Elektromagnētiskais lauks ir lauks, kurā realizējas elektrisko lādiņu mijiedarbība. Elektrodinamikā elektromagnētiskais lauks klasiskajā tuvinājumā tiek aprakstīts ar Maksvela vienādojumiem. Pārejot no vienas inerciālas atskaites sistēmas uz citu atskaites sistēmu, katrs no tā veidojošajiem laukiem — elektriskais lauks un magnētiskais lauks — joprojām ir savstarpēji atkarīgs, un tas ir vēl viens no iemesliem, kas liek domāt par elektrisko un magnētisko lauku kā vienota elektromagnētiskā lauka izpausmi.

Elektromagnētiskais lauks tiek formulēts kā tenzors, kuru veido trīs elektriskā lauka sprieguma komponentes, trīs magnētiskā lauka indukcijas komponentes un elektromagnētiskā lauka potenciāls.

Elektromagnētiskā lauka darbība klasiskajā tuvinājumā uz elektriski lādētiem ķermeņiem tiek aprakstīta ar Lorenca spēku.

Elektromagnētiskā lauka svārstības, kas izplatītas telpā, sauc par elektromagnētiskajiem viļņiem. Elektromagnētiskie viļņi vakuumā izplatās ar gaismas ātrumu. Atkarībā no viļņu garuma vai frekvences, elektromagnētiskos viļņus dala sīkāk radioviļņos, gaismā (ietilpst arī infrasarkanais starojums un ultravioletais starojums), rentgenstarojumā un gamma starojumā.

Ārējās saites

labot šo sadaļu