Elektromagnētiskais starojums

enerģijas pārnese elektromagnētisko viļņu veidā
(Pāradresēts no Elektromagnētiskie viļņi)

Elektromagnētiskais starojums ir starojums, kas rodas dabā pastāvošas parādības — elektromagnētisma — rezultātā. Klasiskajā elektrodinamikā elektromagnētiskais starojums tiek aprakstīts kā elektromagnētiskie viļņi, kas rodas elektriskā un magnētiskā lauka harmonisko svārstību rezultātā. Svārstības notiek divu lauku savstarpēji perpendikulārās plaknēs, kā arī ir perpendikulāras viļņu izplatīšanās virzienam. Vakuumā elektromagnētiskais starojums izplatās ar gaismas ātrumu.

Elektriskās intensitātes un magnētiskās indukcijas maiņa elektromagnētiskā starojuma izplatīšanās virzienā

Elektromagnētisko starojumu pēc svārstību frekvences un viļņa garuma iedala nejonizējošajā starojumā un jonizējošajā starojumā. Pie nejonizējošā starojuma (zemākas frekvences starojuma) pieder tādi starojuma veidi kā infrasarkanais starojums, gaisma, radioviļņi, mikroviļņi. Pie jonizējošā starojuma (augstākas frekvences starojuma) pieskaitāmi rentgenstari un gamma stari.

Gan jonizējošais, gan nejonizējošais starojums var būt bīstams organismiem un dabiskajai videi, tomēr jonizējošo starojumu uzskata par bīstamāku, jo tam pat neliela apstarojuma gadījumā piemīt lielāka varbūtība izraisīt DNS bojājumus.

Skatīt arīLabot