Gamma stari

(Pāradresēts no Gamma starojums)

Gamma stari ir elektromagnētiskie viļņi ar viļņa garumu, kas ir mazāks kā rentgenstariem, bet ar lielāku caurspiešanas spēju. Tos aiztur svina ekrāns un citi biezi šķēršļi. Tie veidojas radioaktīvajā sabrukšanā. Gamma staru viļņa garums ir 0,01 nm un mazāks, frekvence ir lielāka par 2,42 EHz. Gamma starus var uzskatīt par augstas enerģijas fotonu — gamma kvantu — plūsmu. Gamma stari ir jonizējošais starojums. Tie ir caurspiedīgāki par alfa un bēta starojumu, taču ir mazāk jonizējoši. Gamma stari ir bīstami dzīvībai.

Mākslinicisks zīmējums, kas parāda gamma kvanta izstarošanu no atoma kodola