Radioviļņi ir elektromagnētiskie viļņi ar viļņa garumu no 10 km līdz 1 mm (Atbilstošās frekvences — 30 kHz līdz 300 GHz), kurus var radīt, pievadot piemērotai antenai atbilstošas frekvences maiņstrāvu. Samazinoties viļņa garumam, samazinās nepieciešamais antenas izmērs. Aparatūru, kas darbojas ar zemākām frekvencēm, parasti uzbūvēt ir vieglāk.

Izmantošana labot šo sadaļu

Radioviļņus parasti lieto sakariem.

Radiosakariem lietotās frekvences: labot šo sadaļu


Televīzijai lietotās frekvences atbilst ultraīsviļņiem un ir no ≈50 līdz 800MHz.

Ārējās saites labot šo sadaļu