Aknīstes rajons bija Latvijas PSR administratīvi teritoriālā vienība. Izveidota 1949. gada 31. decembrī, apvienojot bijušā Jēkabpils apriņķa Elkšņu, Zasas un daļu Dignājas pagastu teritorijas un Ilūkstes apriņķa Subates pilsētu un Aknīstes, Asares, Gārsenes, Susējas, Rubenes, Prodes (daļu) un Bebrenes (daļu) pagastu teritorijas. Rajona centrs bija Aknīste. Rajons no 1952. līdz 1953. gadam ietilpa Daugavpils apgabalā. Rajons likvidēts 1956. gada 7. decembrī, tā teritoriju iekļaujot Ilūkstes un Jēkabpils rajonos.[1]

Aknīstes rajons
(1949—1956)
Centrs: Aknīste
Izveidots: 1949. gadā
Likvidēts: 1956. gadā

Administratīvi teritoriālais iedalījums

labot šo sadaļu

Aknīstes rajonā dibināšanas brīdī ietilpa 1 pilsēta un 23 ciema padomes:[2]

Teritoriālās izmaiņas

labot šo sadaļu

Rajonu likvidējot, Ilūkstes rajonam pievienoja Subates pilsētu, Aknīstes strādnieku ciematu un Asares, daļu Dunavas, daļu Elkšņu, Gārsenes, Komjauniešu, Mežciema, Rubenes, Slates un Susējas ciemus, Jēkabpils rajonam — daļu Dunavas, daļu Elkšņu un Zasas ciemus.

Uz likvidēšanas brīdi rajonā bija 1 pilsēta, 1 strādnieku ciemats un 10 ciema padomes:

  1. Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9
  2. Latvijas PSR administrativi-teritorialais iedalījums 1950. gadā, Latvijas Valsts izdevniecība, Rīga 1950