Ilūkstes rajons
Novietojums
Galvenie dati
Rajona centrs:: Ilūkste
Platība :
Iedzīvotāju skaits:
Pilsētas Ilūkste, Grīva (līdz 1953.)
Robežojās ar Jēkabpils rajonu
Grīvas rajonu (līdz 1955)
Daugavpils rajonu
Lietuvas PSR
Mājaslapa

Ilūkstes rajons bija administratīvā iedalījuma vienība LPSR sastāvā no 1950. līdz 1962. gadam. Tas atradās Sēlijā Daugavas kreisajā pusē un robežojās ar Jēkabpils rajonu, Grīvas rajonu, Daugavpils rajonu un Lietuvas PSR. 1955.-1956. gadā pēc Grīvas rajona pievienošanas īslaicīgi tam bija robeža arī ar Daugavpili un Krāslavas rajonu.

1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ilūkstes apriņķis tika likvidēts un sadalīts Aknīstes, Grīvas un Ilūkstes rajonos.[1] No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Ilūkstes rajons ietilpa Daugavpils apgabalā. 1955. gada 6. decembrī tam pievienoja likvidēto Grīvas rajonu, izņemot Grīvas pilsētu, kas jau 1953. gadā bija apvienota ar Daugavpili. Tomēr jau 1956. gadā arī pārējo bijušā Grīvas rajona teritoriju pievienoja Daugavpils rajonam.

1962. gada 17. aprīlī ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija dekrētu Ilūkstes rajons tika likvidēts un pievienots Daugavpils rajonam.

  1. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"