Izolīnija ir līkne uz kartes, plāna, shēmas vai grafika, kuras visā garumā kāds lielums saglabājas vienādi liels.

Paugurs, kura augstumi uz plāna (apakšā) ir attēloti ar izolīnijām (izohipsām)

Izolīnijas divu dimensiju kartē ļauj attēlot objekta trešo dimensiju.

Izolīniju veidi

labot šo sadaļu
 
Izoterma, kura parāda, kur jūlija vidējā temperatūra ir +10°C. Visās vietās, ko šķērso šī līnija, ir vienāda gaisa temperatūra jūlijā : +10°C.
Nosaukums Kādu parādību raksturo
Izoamplitūda Kāda rādītāja ekstremālo vērtību amplitūda
Izoanemona (izovēla) Vidējais vēja ātrums
Izoanta Augu uzziedēšana
Izobāra Atmosfēras spiediens
Izobata Ūdensbaseinu dziļums, zemūdens reljefs
Izobatiterma Ūdens temperatūra ūdensbaseinā pa vertikāli
Izobronta Dienu skaits, kurās bijis negaiss
Izodensa Gaisa blīvums
Izodinama Zemes magnētiskā lauka intensitāte
Izofēna Fenoloģisko parādību iestāšanās laiks
Izogona 1) Zemes magnētiskā lauka deklinācija; 2) Meteoroloģijā - vēja virziens
Izohalīna Ūdens sāļums
Izohazma Polārblāzmas atkārtošanās
Izohieta Nokrišņu daudzums
Izohiona Sniega līnijas augstums
Izohipsa jeb augstumlīkne jeb arī horizontāle Sauszemes reljefs
Izohrona Kādas meteoroloģiskās parādības iestāšanās laiks (gaisa temperatūras paaugstināšanās virs 0 °C, negaisa sākums u.c.)
Izokatabaza Zemes garozas grimšanas kustības
Izoklīna Zemes magnētiskā lauka inklinācija
Izokola Leņķu un laukumu sagrozījums ģeogrāfiskajās kartēs
Izonefa Mākoņu daudzums
Izopaga Ledstāves ilgums ūdensbaseinos
Izopekta Ūdensbaseinu aizsalšana
Izopikna Jūras ūdens blīvums
Izorahija Plūdmaiņu augstums
Izoseisma (izoseista) Zemestrīces stiprums
Izotaha Vēja ātrums, ūdens straumes ātrums
Izoterma Vidējā gaisa, ūdens vai augsnes temperatūra