Ventas ieleja

dabas liegums

Ventas ieleja ir dabas liegums Kuldīgas novadā.[1] Izvietojies Ventas upes ielejā 23 km garā posmā no Kaltiķiem līdz Abavas ietekai; administratīvi ietilpst Kuldīgas pilsētā un Padures, Pelču un Rumbas pagastos. Liegums izveidots 1957. gadā, lai nodrošināt īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, teritorijai raksturīgo ainavu saglabāšanu, kā arī dabas un kultūras pieminekļu aizsardzību, vienlaikus saglabājot teritoriju apmeklētāju atpūtai, izglītošanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Lieguma teritorijā konstatēti 15 Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi: upju straujteces (kāples un ūdenskritumi), dūņaini upju krasti ar slāpekli mīlošu viengadīgu pioniersugu augāju, sausas pļavas kaļķainās augsnēs, eitrofas augsto lakstaugu audzes, sugām bagātas atmatu pļavas, upju palieņu pļavas, minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi, pārejas purvi un slīkšņas, kaļķiežu atsegumi, smilšakmens atsegumi, netraucētas alas, nogāžu un gravu meži, boreālie meži, purvaini meži, pārmitri platlapju meži.[2] Lieguma teritorija iekļauj Ventas rumbas un Manģenes dendroloģisko stādījumu dabas pieminekļus. Natura 2000 teritorija. Neliela lieguma daļa ietilpst putniem nozīmīgās vietas "Maņģenes meži" sastāvā (lielākā daļa no šīs teritorijas atrodas dabas liegumā Maņģenes meži)).

Ventas ieleja
Ventas ieleja (Latvija)
Ventas ieleja
Ventas ieleja
Tips dabas liegums
Atrašanās vieta Kuldīgas novads
Koordinātas 57°1′13″N 21°57′1″E / 57.02028°N 21.95028°E / 57.02028; 21.95028Koordinātas: 57°1′13″N 21°57′1″E / 57.02028°N 21.95028°E / 57.02028; 21.95028
Platība 2513 ha
Dibināts 1957
Pārvaldes institūcija Dabas aizsardzības pārvalde

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu