Dabas liegums ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegums ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Šajā teritorijā ir ierobežota vai aizliegta saimnieciskā darbība. Pasaulē parasti dabas liegumus vai tiem pielīdzināmas teritorijas veido, lai aizsargātu salīdzinoši nelielu teritoriju dabas kompleksus (pārsvarā mazākus par dabas rezervātiem) vai arī lai īpaši aizsargātu tikai kādu no dabas kompleksu veidojošajiem elementiem (botāniskie, zooloģiskie, ģeoloģiskie, hidrogrāfiskie u.c. liegumi).

Ārējās saites

labot šo sadaļu