Trijstūris

Šis raksts ir par ģeometrisku figūru. Par mūzikas instrumentu skatīt rakstu Trīsstūris (instruments).

Trijstūris ir plaknes figūra, kuru norobežo trīs nogriežņi, kurus sauc par malām. Trijstūrim ir trīs malas un trīs stūri.

Trijstūris

ĪpašībasLabot

 • Jebkura trijstūra visu leņķu summa ir 180°;
 • Jebkuru divu malu summa ir lielāka par trešās malas summu;
 • Jebkurš trijstūris ir izliekta figūra;
 • Jebkuram trijstūrim var apvilkt un ievilkt riņķa līniju;
 • Apvilktās riņķa līnijas centrs atrodas malu augstumu krustpunktā;
 • Ievilktās riņķa līnijas centrs atrodas bisektrišu krustpunktā;
 • Trijstūra smaguma centrs atrodas mediānu krustpunktā;

Trijstūra leņķu novietojums attiecībā pret trijstūra malāmLabot

Trijstūra leņķim pretī esošā mala ir pretmala, un šai malai pretī esošais leņķis ir pretleņķis. Savukārt blakus esošās malas leņķim ir piemalas, un malai blakus esošie leņķi ir pieleņķi.

Trijstūru iedalījumsLabot

Dažādi trijstūri
Taisnleņķa trijstūris
Vienādmalu trijstūris
Vienādsānu trijstūris
Platleņķa trijstūris

Malas un leņķi ir trijstūru pamatelementi, pēc kuriem var trijstūrus iedalīt.

Trijstūru iedalījums pēc leņķiemLabot

Trijstūrus var iedalīt pēc leņķiem — pastāv šaurleņķa (visi leņķi ir šauri), taisnleņķa (viens leņķis ir 90° liels) un platleņķa trijstūri (viens leņķis ir lielāks nekā 90°).

Trijstūru iedalījums pēc malāmLabot

Tāpat trijstūrus var iedalīt pēc malām — pastāv dažādmalu (visas malas ir dažāda garuma), vienādsānu (divas malas, kas veido vienu leņķi, ir vienāda garuma) un vienādmalu jeb regulārs trijstūris (visas malas ir viena garuma).

FormulasLabot

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
kur d — attālums starp ievilktās un apvilktās riņķa līnijas centru,   — mediānas garums, a — regulāra trijstūra malas garums, htrijstūra augstums, R — apvilktas riņķa līnijas rādiuss, r — ievilktas riņķa līnijas rādiuss, P — trijstūra perimetrs, a, b un c — trijstūra malas.

LaukumsLabot

 • Taisnleņķa trijstūra laukums ir vienāds ar tā katešu reizinājuma pusi.
 • Trijstūra laukums ir vienāds ar malas un pret šo malu novilktā augstuma reizinājuma pusi.
 • Trijstūra laukums ir vienāds ar divu tā malu un to veidotā leņķa sinusa reizinājuma pusi.
 • Regulāra trijstūra laukumu aprēķina pēc formulas  , kur a — malas garums.
 • Dažādmalu trijstūra laukumu var aprēķināt pēc Hērona formulas:
 
vai arī pēc šādas formulas:
 ,
kur S — trijstūra laukums, p — puse no perimetra, a, b un c — trijstūra malas, kā arī pēc šīs formulas:
 
 • Trijstūra laukums ir vienāds arī ar tā pusperimetra un ievilktās riņķa līnijas rādiusa reizinājumu:  
 •  ,
kur   — trijstūra virsotņu koordinātas. Šajā formulā jāievēro tas, ka, virzoties pulksteniski, laukums sanāk negatīvs, bet vienalga ir pareizs, tas iznāks ar − zīmi.

Skatīt arīLabot

Ārējās saitesLabot