Taisnleņķa trijstūris ir trijstūris, kuram viens no leņķiem ir taisns jeb vienāds ar 90°. Malas, kas veido taisno leņķi, sauc par katetēm, bet malu, kas ir vērsta pret taisno leņķi, — par hipotenūzu. Ja taisnleņķa trijstūrim ir zināmi abu katešu (vai katetes un hipotenūzas) garumi, atlikušo malu var aprēķināt pēc Pitagora teorēmas.

Taisnleņķa trīsstūris
Taisnleņķa trīsstūris

Taisnleņķa trijstūris ir vienādsānu trijstūris, ja tā abi pārējie leņķi ir 45°. Ar taisnleņķa trijstūra palīdzību definē jēdzienus: sinuss, kosinuss, tangenss un kotangenss (arī arksinusu, arkkosinusu un arktangensu).

Taisnleņķa trijstūrim rotējot ap vienu no tā katetēm, rodas konuss.

  • Pitagora teorēma:  
  • Hipotenūza:  
  • Apvilktas riņķa līnijas rādiuss:  
  • Laukums:  
  • Pret hipotenūzu novilkta augstuma garums:  
  • Pret hipotenūzu novilktas mediānas garums: