Mediāna (ģeometrija)

Mediāna ir nogrieznis trijstūra iekšpusē, kas trijstūra virsotni savieno ar pretējās malas viduspunktu. Tā sadala trijstūri divās daļās ar vienādiem laukumiem. Mediāna sadala leņķi vienādās daļās tikai tad, ja leņķa sānu malas ir vienāda garuma (tādā gadījumā mediāna sakrīt ar bisektrisi un trijstūris ir vienādsānu).

Trijstūra mediānas

Visas trīs trijstūra mediānas krustojas vienā punktā, kas sakrīt ar trijstūra masas centru. Masas centrs mediānas dala attiecībā 2:1, skaitot no virsotnes. Mediānas trijstūri sadala sešos vienlielos trijstūros.

Trijstūra garākajai malai atbilst īsākā mediāna.

Garums taisnleņķa trijstūra mediānai, kas novilkta no taisnā leņķa virsotnes, ir vienāds ar pusi no hipotenūzas garuma.

Skatīt arīLabot