Toluols

ķīmisks savienojums

Toluols (metilbenzols, fenilmetāns, C6H5CH3) ir bezkrāsains, degtspējīgs šķidrums ar asu smaku. Toluolam ir samērā liels gaismas laušanas koeficients. Toluols pieder pie aromātiskajiem ogļūdeņražiem.

Toluols

Toluola struktūrformula un molekulas modelis
Ķīmiskā formula C6H5CH3
Molmasa 92,14 g/mol
Blīvums 866,9 kg/m3
Kušanas temperatūra 180 K (-93 °C)
Viršanas temperatūra 303,8 K (110,6 °C)
Elektronu mākoņa blīvums toluola molekulā

Īpašības labot šo sadaļu

Metilgrupa ir elektrondonorais aizvietotājs, kas novirza elektrofilos aizvietotājus o- un p-pozīcijās, bet nukleofilos — m-pozīcijās. Metilgrupa var tikt oksidēta līdz karboksilgrupai; ar maigākiem oksidētājiem iespējams oksidēt oglekli līdz zemākai oksidēšanas pakāpei. Oksidējot toluolu, iegūst benzoskābi, nitrējot toluolu, var iegūt dinitrometilbenzolu un trinitrotoluolu.

Izmantošana labot šo sadaļu

Toluolu lieto kā šķīdinātāju, jo tas nav tik toksisks kā benzols. Dažreiz toluolu lieto arī, lai palielinātu degvielu oktānskaitli.

Ārējās saites labot šo sadaļu