Tetranitropentaeritrīts

ķīmisks savienojums

Tetranitropentaeritrīts (PETN, C(CH2ONO2)4) ir samērā jutīga sprāgstviela, kuru lieto detonatoriem. Tas ir jutīgāks (nestabilāks) par trinitrotoluolu un tetrilu. Pentaeritrīts lietots kā plastiskais sprāgstvielu komponents.

Tetranitropentaeritrīts
PETN.svg
Tetranitropentaeritrīta struktūrformula
Ķīmiskā formula C(CH2ONO2)4
Molmasa 317,15 g/mol
Blīvums 1773 kg/m3
Kušanas temperatūra 141,3 °C
Viršanas temperatūra sadalās pie 190 °C

IegūšanaLabot

Tetranitropentaeritrītu iegūst, nitrējot pentaeritrītu ar sērskābes un slāpekļskābes maisījumu. PETN ir slāpekļskābes esteris, tāpat, kā nitroglicerīnu, to dažreiz lieto medicīnā (līdzīgiem mērķiem kā nitroglicerīnu).