Detonators ir ierīce, kuru izmanto, lai aktivizētu sprāgstvielas.

Detonatoru ievietošana C-4 sprāgstvielu briketēs

Parasti sprāgstvielas ļoti slikti reaģē uz uguns liesmu, triecienu, elektrisko dzirksteli vai pat ieroča šāvienu. Lai sprāgstviela uzsprāgtu momentāni un tieši tajā brīdī, kad nepieciešams, vajadzīgs iniciējošs sprādziens. To nodrošina detonators.

Detonators sastāv no sprāgstvielas, kas viegli reaģē no ārējas iedarbības, un ierīces, kas veic šo iedarbību. Detonatoru iedarbības princips var būt ķīmisks, mehānisks vai elektrisks, pēdējie divi ir biežāk lietojamie. Pašam detonatoram jābūt nodrošinātam pret nejaušu ārēju iedarbību.