Teilora rinda

Teilora rinda matemātikā ir funkcijai, kam punktā a eksistē visu kārtu atvasinājumi, piekārtota rinda, kuras parciālsummas ir polinomi. Šo rindu 1715. gadā publicējis angļu matemātiķis Bruks Teilors (Brook Taylor).

Teilora rindu pieraksta šādi:

kur n! ir n faktoriāls un ƒ (n)(a) ir funkcijas ƒ n-tās kārtas atvasinājums punktā a.

Gadījumā, ja a = 0, tad šo rindu sauc par Maklorena rindu (nosaukta skotu matemātiķa Kolina Maklorena (Colin Maclaurin) vārdā).

Dažu funkciju izvirzījumi Maklorena rindāLabot

Eksponentfunkcija:

 

Naturāllogaritms:

 
 

Ģeometriskā rinda:

 

Binomiālā rinda:

 

ar vispārinātiem binomiālkoeficientiem

 

Trigonometriskās funkcijas:

 
 
 
 
 
 
 

Hiperboliskās funkcijas: