Subkultūra ir samērā patstāvīga garīgo un materiālo vērtību sistēma kādas kultūras ietvaros, kas dažkārt izveidojusies kā pretnostatījums sabiedrības valdošajai kultūrai un ko vairākums uzskata par mazvērtīgāku vai par kaitīgu.[1] Šādas atšķirīgas sistēmas un grupas rodas noteiktas šķiriskās, etniskās un reliģiskās piederības, kā arī dzīves vietas ietekmes rezultātā.[2]

Wiktionary
Brīvajā vārdnīcā ir vārds

Subkultūra no valdošās kultūras var atšķirties ar tās piekritēju vecumu, rasi, tautību, materiālo stāvokli, dzimumu vai seksualitāti. Atšķirības iedalāmas uzskatos par estētiku, reliģiju, politiku, seksualitāti vai dažādu minēto faktoru kopumu. Subkultūras sekotāji savu piederību parasti apliecina ar noteiktu stilu — apģērbā, uzvedībā un valodā (žargons).[3]

Subkultūras Latvijā labot šo sadaļu

Latvijā pastāv šādas subkultūras: bardu kopiena[4], hipsteri[5], fanu subkultūra[6][7], geji un lesbietes[8][9], goti[10], kriminālā subkultūra[11], urlas, skinhedi[12], zinātnieku subkultūra[13] u.c.

Atsauces labot šo sadaļu