Etnoss (krievu: э́тнос, no sengrieķu: ἔθνος, étnos — 'tauta') ir Padomju Savienības beigu gados PSRS Zinātņu akadēmijas Etnogrāfijas institūta izstrādāts jēdziens, kas skaidro tautību kā sociālu cilvēku kopumu, kuras locekļi apzinās sevi kā vienotu grupu, pretstatā pārējiem etnosiem. Jēdziena galvenais izstrādātājs bija Etnogrāfijas institūta ilggadējais direktors Juliāns Bromlejs.[1] Kopš PSRS sabrukuma etnosa teorija ir zaudējusi nozīmi Krievijas Federācijas tautību politikas veidošanā[2] un akadēmiskajā vidē.[3]

Saskaņā ar etnosa teoriju etnosam piederošie identificējas ar reālu vai iedomātu kopēju izcelsmi un vēsturi. Izveidojies ilgstošā vēsturiskā attīstībā noteiktā vidē un to bieži, bet ne vienmēr, vieno līdzīga kultūra, valoda, mentalitāte vai līdzīgas antropoloģiskās īpašības. Etnoss — bioloģiski sociāla cilvēku kopa, kas izveidojusies ilgstošā vēsturiskā attīstībā noteiktā dabas vidē un kuru vieno kopēja kultūra, valoda, mentalitāte, vienādas antropoloģiskās īpatnības.

  1. The Theory of Ethnos and Ethnic Processes in Soviet Social Sciences, Julian Bromley and Viktor Kozlov, Comparative Studies in Society and History http://www.jstor.org/stable/178765
  2. Identity politics and indigeneity construction in the Russian census 2002, Sokolovski, Sergei, http://www.eth.mpg.de/cms/en/publications/working_papers/wp0077.html
  3. The State of the Discipline in Russia: Interviews with Russian Anthropologists, http://doi.wiley.com/10.1525/aa.1997.99.4.775[novecojusi saite]

Ārējās saites

labot šo sadaļu