Magnētiskās indukcijas cirkulācija

Magnētiskās indukcijas cirkulāciju fizikā apzīmē ar .

kur
- magnētiskā konstante (1.256637×10-6 H/m)
- strāvas stiprums vadā, ap kuru ir apvilkts kontūrs (A)
- nobīdes strāva (A)

Ja elektriskais lauks laikā nemainas, tad:

Magnētiskās indukcijas cirkulācijas pierādījums labot šo sadaļu

 

Līdz ar to, cirkulācija ir:

 
kur
  - magnētiskā lauka indukcija (T)
 
  - leņķis starp   un   (rad)
 

Savukārt

 
kur
  - attālums no strāvas vada
  - leņķis starp diviem rādiusvektoriem   un  

Tādēļ

 
 
 

Lai cirkulāciju pabeigtu aprēķināt pa noslēgtu kontūru  , kurš aptver strāvu   tai perpendikulārā plaknē, izmanto Bio-Savāra-Laplasa likumu.

 

No tā izriet, ka

 

Nobīdes strāva labot šo sadaļu

Jāņem vērā vēl nobīdes strāva  , kuru rada mainīga elektriskā lauka intensitātes plūsma. Tādā gadījumā