Sirpis un āmurs

viens no komunisma simboliem

Sirpis un āmurs (☭; krievu: серп и молот) ir viens no komunisma simboliem, kas uzsver sirpja simbolizētās zemniecības un āmura simbolizētās strādniecības vienotību cīņā pret mantīgajām šķirām.

Padomju Savienības karogā attēlotais sirpis un āmurs

Simbols radies 1918. gadā, kad boļševiki to pieņēma kā emblēmu, kas tika izmantota zīmogos un dokumentu veidlapās, aizvietojot iepriekš izmantoto sirpi un arklu. Vēlāk tas kā heraldikas elements tika iekļauts padomju ģerboņos, karogos un citur. Arī ārpus Padomju Savienības šis simbols gan tieši, gan arī pielāgojot tā elementus tika izmantots kā nacionālo un starptautisko komunistisko kustību simbols. Mūsdienās vairākās valstīs, tajā skaitā Latvijā, sirpja un āmura simbola izmantošana publiskos pasākumos ar nolūku slavināt totalitārismu un noziedzīgo padomju režīmu ir aizliegta.[1][2]