Zīmogs ir nospiedums, ko uzspiež, vai pievieno, vai uzdrukā uz kāda dokumenta tā autentifikācijai, kopā ar parakstu vai tā vietā. Dažādas ierīces tā veidošanai, piemēram zīmoggredzenus, dēvē par spiedogiem.

Zīmogs — noteiktas noslēgtas ģeometriskas formas spiedogs ar tajā atveidotu pilnu organizācijas nosaukumu un — likumos un citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos — Latvijas Republikas ģerboņa vai organizācijas emblēmas, firmas zīmes vai preču zīmes attēlu. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" Rīgā 1996.gada 23.aprīlī (prot. Nr.23 27.§)).