Rūpniecība

Rūpniecība jeb industrija (no latīņu: industria — ‘rosība, darbība’[1]) ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kura ietver dažādu preču ražošanu. Būtībā tas ir uzņēmumu kopums (rūpnīcas, fabrikas, raktuves, elektrostacijas un citi), kuros veic šo preču ražošanu. Savukārt iegūtās preces nodrošina tālāku citu tautsaimniecību attīstību. Vēl pie rūpniecības pieskaita derīgo izrakteņu iegūšanu, enerģijas ražošanu, mežu apsaimniekošanu un citas nozares, tai skaitā arī pakalpojumus.

Tērauda lietuves rūpnīca Pensilvānijā, ASV

Katras nācijas turība galvenokārt balstās uz tās rūpniecību. Par industriālākajām valstīm mēdz spriest pēc iekšzemes kopprodukta (IKP). Vislielākais IKP un, līdz ar to var pieņemt, visindustriālākās valstis ir Amerikas Savienotās Valstis, Ķīna, Japāna, Vācija, Francija un Apvienotā Karaliste.

Rūpniecības iedalījumsLabot

Rūpniecība tiek iedalīta trīs sektoros.[2] Pirmais ir primārais sektors, kuru veido lauksaimniecība, medniecība, mežsaimniecība, zvejniecība un ieguves rūpniecība. Būtībā tās ir visas rūpniecības nozares, kur produkciju iegūst tieši no dabas resursiem. Šis bija nozīmīgākais sektors līdz 19. gadsimta sākumam, kad sākās Rūpnieciskā revolūcija. Otrais ir sekundārais sektors, kuru veido apstrādes rūpniecība, energoapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde, celtniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un tā tālāk. Būtībā sekundārais sektors dalās vieglajā rūpniecībā un smagajā rūpniecībā. Visbeidzot trešais ir terciārais jeb pakalpojumu sektors, kurā uzņēmumi sniedz pakalpojumus saviem klientiem. Mūsdienās šis sektors pasaulē aizņem arvien lielāku daļu no iekšzemes kopprodukta. Viena no visstraujāk attīstītākajām terciārā sektora nozarēm ir tūrisms.

Rūpniecības nozaresLabot

Rūpniecība tiek iedalīta nozarēs, kurās ražo ražošanas līdzekļus, un nozarēs, kas ražo patēriņa preces.

Rūpniecības nozares:

RūpnīcasLabot

Vairums no precēm, kuras mēs ikdienā pērkam, tiek saražotas rūpnīcās, rūpniecības uzņēmumos, kuros ražošanas procesu pilnībā vai daļēji veic dažādas iekārtas. Rūpnīcā ikviens darbinieks ražošanas procesā veic kādu konkrētu pienākumu, kā rezultātā tiek iegūts produkts. Lielākā daļa no rūpnīcām pieder lieliem uzņēmumiem un firmām, tikai dažas rūpnīcas pieder valdībām vai privātpersonām.

AtsaucesLabot

  1. Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 304. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.
  2. Kristīne Bērziņa. Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. ISBN 9984937089.