Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir viena no sešām Latvijas universitātēm, kas ir izveidota 2002. gadā uz Latvijas Medicīnas akadēmijas bāzes. Tās 9 fakultātēs var apgūt sociālās zinātnes un medicīnu. RSU ir nodarbināti vairāk nekā 1200 darbinieku, no kuriem vairāk nekā 60% ir akadēmiskais personāls. 2022. gada QS World University Rankings[3] universitāšu reitingā RSU dalīja 801.-1000. vietu starp labākajām pasaules augstskolām, bet Times Higher Education World University Rankings 2022 RSU ieņēma 501.-600. vietu.[4]

Rīgas Stradiņa universitāte


RSU logo
Moto Vita brevis ars longa
Dzīve ir īsa, bet zinātne/māksla ir mūžīga
Valsts Karogs: Latvija Latvija
Dibināta 1950 (kā Rīgas Medicīnas institūts)
Atrašanās vieta Rīga, Latvija,
Dzirciema iela 16
Tips Valsts universitāte
Rektors Aigars Pētersons
Studenti ap 9290 (2022)[1]
Iepr. gada publikācijas 180[2]
Mājaslapa www.rsu.lv
Rīgas Stradiņa universitāte (Dzirciema iela 16)

Medicīnas augstākās izglītības sākums Latvijā saistīts ar Medicīnas fakultātes izveidošanu Latvijas Augstskolas sastāvā 1919. gadā. Tomēr Latvijas Medicīnas akadēmijas kā neatkarīgas augstskolas pirmsākums saistāms ar 1950. gada 1. septembri. Šajā datumā Rīgā, Z. A. Meierovica bulvārī 12 (toreiz Padomju bulv.), namā, ko izglītības mērķiem bija dāvinājis pirmskara mecenāts Kristaps Morbergs, durvis vēra RSU priekštecis Rīgas Medicīnas institūts (RMI). To savukārt izveidoja uz Latvijas Valsts universitātes Medicīnas fakultātes bāzes, kas ir pirmskara Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes tiešā pēctece.[5]

Sākotnēji RMI sastāvā ietilpa Ārstniecības un Stomatoloģijas fakultātes (1951. gadā atvērta arī Farmācijas fakultāte), kā arī 45 katedras. Kopš tā laika fakultāšu un realizēto studiju programmu skaits arvien ir audzis, un šodien 9 universitātes fakultātēs tiek realizētas vairāk kā 68 studiju programmas.

Būtiskākās izmaiņas notikušas kopš 1990. gada sākuma, kad institūts tika nosaukts par Latvijas Medicīnas akadēmiju (Academia Medicinae Latviensis jeb AML), bet 1998. gadā Satversmes sapulce pieņēma jauno nosaukumu — Rīgas Stradiņa universitāte, nosaucot augstskolu Stradiņu dzimtas vārdā (pazīstamākie pārstāvji ķirurgs un augstskolas pasniedzējs Pauls Stradiņš (1896—1958) un akadēmiķis, zinātņu vēsturnieks un ķīmiķis Jānis Stradiņš (1933—2019)).[6] Medicīnas akadēmija nepilnos desmit gados bija izveidojusies par universitātes tipa augstskolu, kurā gatavoja augstas klases speciālistus gan medicīnā un farmācijā, gan rehabilitācijā, māszinībās, sabiedrības veselībā un sociālajās zinātnēs. 2002. gadā Saeima pieņēma likumu par RSU Satversmi.

RSU laika gaitā ir izveidojusies kā universitātes tipa augstskola, jo sagatavo speciālistus ne tikai visās medicīnas un farmācijas jomās, bet nodrošina studijas dažādās sociālās zinātnēs, dabas zinātnēs un sabiedrības veselības zinību jomā. 2022. gadā Latvijas valdība pieņēma lēmumu par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) integrēšanu Rīgas Stradiņa universitātes sastāvā.[7] 2023. gadā Rīgas Stradiņa universitātē studēja 10467 studenti, no kuriem pastāvīgām studijām RSU vairāk nekā 2520 bija ieradušies no 65 ārvalstīm.

Fakti par universitāti

labot šo sadaļu

Rīgas Stradiņa universitātē ir 9 fakultātes:

 • Eiropas studiju fakultāte
 • Farmācijas fakultāte
 • Juridiskā fakultāte
 • Komunikācijas fakultāte
 • Medicīnas fakultāte
 • Rehabilitācijas fakultāte
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
 • Zobārstniecības fakultāte
 • Rezidentūras studiju fakultāte

RSU logotips ir veidots kā amfiteātris un auditorija, kas pulcē gan mācībspēkus, gan studentus. Katrs var sevi iedomāties gan sēžam auditorijā, gan stāvot tās priekšā.

Rīgas Stradiņa universitāte sagatavo speciālistus medicīnas un veselības aprūpes jomā dažādās medicīnas aprūpes jomās — farmācijā, rūpnieciskajā farmācijā, klīniskajā farmācijā, medicīnā, veselības vadībā, biomedicīnā, audiologopēdijā, ergoterapijā, fizioterapijā, ortozēšanā, protozēšanā, uzturā, fizioterapijā, mākslas terapijā, rehabilitācijā, māszinībās, sabiedrības veselībā, sociālajā darbā, vecmātes profesijā, veselības sporta speciālista profesijā, veselības sportā, sabiedrības veselībā, sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, supervīzijā, uzturzinātnē, veselības psiholoģijā, zobārstniecībā, zobu higiēnista profesijā, kā arī sociālajās zinātnēs — politika un politiskajā komunikācijā, starptautiskajās attiecībās — eiropas studijās, starptautiskajā biznesā un ilgtspējīgā ekonomikā, starptautiskajā mārketingā un reklāmā, starta uzņēmējdarbības vadībā, starptautiskajā biznesā un tiesībās, reģionālajā politikā un valsts pārvaldībā, starptautiskajā attiecībās un diplomātijā, starptautiskā mārketinga un biznesa vadībā, starptautiskā pārvaldība un diplomātijā, tiesību zinātnē, fotogrāfijā, multimediju komunikācijā, organizāciju un menedžmenta socioloģijā, psiholoģijā, sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā, komunikācijā un mediju studijās, sociālā antropoloģija, sociālo procesu analīze un vadība, stratēģiskajā un sabiedrisko attiecību vadībā.

RSU Liepājas filiāle

labot šo sadaļu

RSU Liepājas filiālē aptuveni 300 studējošo apgūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē programmās “Ārstnieciskā masāža”, “Ārsta palīgs” un “Veselības sporta speciālists”. Tāpat filiāle sagatavo veselības aprūpes speciālistus arī bakalaura studiju programmā “Māszinības” un studiju programmā “Psiholoģija”. Liepājas filiālē apgūst arī maģistra studiju programmu “Māszinības” un “Veselības psiholoģija”. RSU Liepājas filiālē mācāmās bakalaura un maģistra studiju programmas “Māszinības”, “Psiholoģija” un “Veselības sporta speciālists” satura ziņā sakrīt ar tām, kuras tiek mācītas RSU Rīgā. Vairums studentu pēc prakses sāk strādāt jau prakses laikā iepazītajās veselības aprūpes iestādēs.[9]

Rīgas Stradiņa universitāte ir saņēmusi vairākus nozīmīgus apbalvojumus. 2015. gadā tika saņemts augstākais apbalvojums konkursā "Draudzīgs velosipēdistam".[10][11] RSU ir vienīgā augstskola Latvijā, kas saņēmusi tik augstu velodraugu novērtējumu.

Kā arī 2015. gadā RSU tika iekļauta grāmatā “Latvijas dārgumi — izcili eksporta zīmoli un iedvesmojoši talanti” (Treasures of Latvia/ Outstanding Export Brands and Inspiring Talents), kurā apvienoti Latvijas izcilākie eksporta zīmoli un Latvijas dārgumi dabā, kultūrā un sportā. Jaunā grāmata sniedz ieskatu par Latvijas valsts eksportspējīgākajiem uzņēmumiem, kas veido Latvijas tautsaimniecības pamatus, kā arī iepazīstina pasauli ar Latvijas valsts kultūras vērtībām un bagātībām, un ir vērtīgs Latvijas valsti reprezentējošs materiāls.[12] Papildus 2015. gadā RSU tika atzīta par vienu no eksportspējīgākajiem zīmoliem Latvijā, iegūstot balvu The Red Jackets. Un arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju konkursa “Eksporta un inovācijas balva” ietvaros piešķīra Rīgas Stradiņa universitātei kategorijā Eksporta čempions.[13]

2016. gadā universitāte guva starptautisku atzinību kā studentcentrēta augstskola pēc PASCL (Peer Assessment of Student Centered Learning) ekspertu domām. PASCL ir ES līmeņa projekts, kuru virza Eiropas Studentu apvienība, savukārt ekspertu vizīti Rīgā iniciējusi RSU Studējošo pašpārvalde. RSU ir viena no retajām augstākās izglītības institūcijām Eiropā, kas tika izvēlēta PASCL ekspertu vizītei.[14]

2022. gadā Rīgas Stradiņa universitāte jau sesto gadu pēc kārtas ir atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju starp deviņām lielākajām augstskolām Latvijā. Tas secināts pētījumu kompānijas Kantar TNS veiktajā Latvijas augstskolu reputācijas pētījumā.[15]

Starptautiskie reitingi

labot šo sadaļu

2018. gadā starptautiskais universitāšu reitings QS World University Rankings 2019 RSU iekļāva pasaules 1000 labāko augstskolu vidū (801. — 1000. vieta).[16] Visaugstāk ir novērtēta RSU spēja piesaistīt ārvalstu studentus, kā arī augstskolas un docētāju reputācija.[17]

2022. gadā RSU pasaules universitāšu reitingā Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022 ierindoja 501—600 pasaules labāko universitāšu vidū.[18] 2022. gadā RSU pasaules universitāšu reitingā QS World University Rankings 2023 kopvērtējumā ieņēma 801.—1000. vietu. Visaugstākais vērtējums bija starptautisko studentu īpatsvara rādītājā, kas bija labākais sasniegums Latvijas un pārējo Baltijas valstu augstskolu vidū — 128. vieta pasaules mērogā.[18] 2022. gadā RSU reģionālajā universitāšu reitingā QS EECA University Rankings 2022 ieņēma 119. vietu. Augstākie rezultāti bija sasniegti divos rādītājos: ārvalstu studentu īpatsvars un zinātnisko publikāciju citējamība, attiecīgi ieņemot 16. un 17. vietu reģionā.

2022. gadā RSU akadēmisko un pētniecības institūciju starptautiskajā reitingā SCImago Institutions Rankings 2022 ieņēma 1. vietu Latvijā un 641. vietu pasaulē (35 vietas augstāk nekā 2021. gadā).[18]

Ārpusstudiju aktivitātes

labot šo sadaļu

RSU darbojas vairākas studentu organizācijas un kolektīvi.

 • RSU Studējošo pašpārvalde (SP) ir dibināta 1993. gadā, un ir Latvijas Studentu apvienības biedrs. Studējošo pašpārvalde (RSU SP) Studējošo pašpārvalde ir studentu dzīves mugurkauls. SP pārstāv studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos un veicina savstarpēju iepazīšanos, saliedēšanos un aizrautīgu studentu garu. Katrs SP dalībnieks var atrast sev piemērotāko iespēju līdzdarboties![19]
 • Studentu zinātniskā biedrība (SZB) ir RSU struktūrvienība. Studiju gada laikā RSU medicīnas un veselības aprūpes 1.—6. kursa studentiem iespējams darboties vairāk nekā divdesmit dažādos zinātniskajos pulciņos un apliecināt savu profesionālo izaugsmi specializētās olimpiādēs Studentu zinātniskajā biedrībā nav dalības maksas.[20] SZB piedāvā vairāk nekā 20 studentu zinātnisko pulciņus. Par tradīciju kļuvušas olimpiādes Zelta skalpelis, kur zināšanas demonstrē topošie ķirurģi, Zelta stetoskops, kas paredzēta internās medicīnas entuziastiem, un Zelta āmuriņš, kas pulcē studentus, kuru kaislība ir neirozinātne.
 • Jauktais koris "Rīga". Tas ir dibināts 1951. gadā un ir izpelnījies starptautisku atzinību, ir pabijis laureāta godā daudzās skatēs un konkursos. Savas ilgās pastāvēšanas laikā koris ir koncertējis daudzās pasaules valstīs, izpelnījies starptautisku atzinību un bijis laureāta godā daudzās skatēs un konkursos. Repertuārs ietver kompozīcijas no renesanses laika madrigāliem un motetēm līdz pat 21. gadsimta modernajai mūzikai.[21] Pašlaik jau daudzus gadus kolektīva vadībā ir diriģentes Evita Taranda (kopš 2000. gada) un Zane Zilberte (kopš 2006. gada). Kormeistars — Uģis Meņģelis.
 • Tautas deju ansamblis "Ačkups", kurš nosaukts senas latviešu tautas dejas vārdā, ir dibināts 1951. gadā. Tajā dejo gan topošie mediķi, gan citu augstskolu studenti, kā arī jau studijas beigušie. Ačkups piedalās lielākajos Latvijas deju pasākumos, piedalījies Eiropas valstu Dziesmu un Deju festivālā Eiropede un īsti studentisku garu izdzīvojis Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos Gaudeamus. Izdejojot savas koncertprogrammas un parādot latviešu tautas bagātās deju tradīcijas, iegūti draugi ne tikai Latvijā, bet arī Spānijā, Itālijā, Francijā, Šveicē, Dānijā, Beļģijā u.c.[22]
 • RSU Studentu medijs "Skaļāk". Tapis 2014. gada pavasarī ar saukli Mēs tevi knapi dzirdam, runā skaļāk! Ikviens students var izvēlēties sev vēlamo medija formātu — TV, radio vai blogs. Jaunajiem medija dalībniekiem iespējams iesaistīties jau esošā satura un raidījumu veidošanā vai sākt pavisam jaunas iniciatīvas un raidījumus. RSU studentu medija Skaļāk mērķis ir nodrošināt praktisko iemaņu gūšanas vietu Komunikācijas fakultātes studentiem un dot iespēju paust savu viedokli un attīstīt radošo potenciālu arī citu fakultāšu studējošajiem.[23]
 • Sporta klubs. RSU Sporta klubs studentiem piedāvā nodarbības vairāk nekā 10 sporta veidos un prasmes ir iespēja pārbaudīt ikgadējos turnīros. Pieredzējušu treneru vadībā tiek gatavotas arī izlases komandas dažāda mēroga sacensībām. RSU Sporta klubs piedāvā apmeklēt basketbolu (vīriešiem un sievietēm), volejbolu, hokeju, estētisko grupu vingrošanu, galda tenisu, peldēšanu, futbolu, funkcionālo treniņu, fitnesa pilates, trenežieru zāli, intervālu treniņu uz airēšanas un slēpošanas ergometriem un citus.[24]
 • B-Space ir RSU biznesa inkubators, kas radīts ar mērķi atbalstīt un veicināt inovāciju, līderības un uzņēmējdarbības iespējas RSU studējošajiem. Inkubatorā pieejamas bezmaksas koplietošanas telpas ar darbam un atpūtai nepieciešamo, iespēja studentiem eksperimentēt un radīt savas idejas prototipus, atrast domubiedrus, konsultēties ar ekspertiem un piedalīties citos inkubatora organizētajos pasākumos.[25]
 • Latvijas Medicīnas studentu asociācija jeb LaMSA ir Starptautiskās Medicīnas Studentu asociācijas federācijas (IFMSA) Latvijas organizācija.[26] Tā ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2000. gadā ar mērķi veicināt Latvijas medicīnas studentu iespēju kļūt par profesionāliem speciālistiem. Asociācija palīdz nākamajiem ārstiem jau studiju laikā iepazīt dažādas medicīnas jomas, praktiski izmantojot savas teorētiskās zināšanas dažādos sabiedrības veselības un reproduktīvās veselības projektos Latvijā. Medicīnas studentiem ir iespēja praktizēties ārvalstu klīnikās, asistējot ārstiem un izstrādājot zinātniskos darbus. Saviem biedriem asociācija piedāvā jaunāko informāciju par starptautiskām medicīnas studentu konferencēm, pasākumiem, konkursiem un citām iespējām. IFMSA galvenokārt organizē dažādus vietēja mēroga sabiedrības veselību veicinošus projektus (Medicīnas studenti sabiedrības veselībai, Noskaidro savu holesterīna skaitli!, Medicīnas studenti skolēnu veselībai u.c.)[27]
 1. Rīgas Stradiņa universitāte Studējošo kopskaits
 2. «Scopus. Rīgas Stradiņa universitātes publikācijas 2017. gadā. Meklēts 2018. gada 22. janvārī». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 6. Septembris. Skatīts: 2019. gada 22. Oktobris.
 3. «Riga Stradins University». Top Universities (angļu). Skatīts: 2022-08-01.
 4. «Riga Stradiņš University». Times Higher Education (THE) (angļu). 2021-11-13. Skatīts: 2022-08-01.
 5. «Vēsture». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-11-02.
 6. «Stradiņa vārds». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2020-05-05.
 7. Liepājas Universitāti pievienos Rīgas Tehniskajai universitātei lsm.lv 2023. gada 8. augustā
 8. RSU rektora amatā ievēl Aigaru Pētersonu LETA 2017. gada 9. novembrī
 9. «Liepājas filiāle». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2022-08-01.
 10. «RSU saņem augstāko apbalvojumu konkursā "Draudzīgs velosipēdistam"». RSU (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 11. «Stradiņa universitāte un Angļu ģimnāzija nominētas kā velosipēdistiem draudzīgas». Pilseta24.lv. 2015-09-18. Skatīts: 2018-01-22.
 12. «RSU iekļauta unikālā grāmatā par izcilākajiem eksporta zīmoliem». RSU (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 13. «Rīgas Stradiņa universitātei piešķirts tituls "Eksporta čempions"». RSU (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 14. «RSU gūst starptautisku atzinību kā studentcentrēta augstskola». RSU (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 15. «Latvijas augstskolu reputācijas topā RSU nepārspēta sešus gadus pēc kārtas». RSU (latviešu). Skatīts: 2022-08-01.
 16. «Riga Stradins University». Top Universities (angļu). 2015-07-16. Skatīts: 2018-10-25.
 17. «RSU pirmo reizi iekļūst starptautiski prestižajā augstskolu reitingā QS». RSU (latviešu). Skatīts: 2018-10-25.
 18. 18,0 18,1 18,2 «Reitingi». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2022-08-01.
 19. «RSU Studiju iespējas 2018./ 2019. studiju gads». Issuu (angļu). Skatīts: 2018-10-25.
 20. «Studentu zinātniskie pulciņi». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 21. «Jauktais koris "Rīga"». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-10-25.
 22. «Tautas deju ansamblis "Ačkups"». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 23. «Studentu medijs "Skaļāk"». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-01-22.
 24. «Sporta klubs». www.rsu.lv (latviešu). Skatīts: 2018-10-25.
 25. «B-Space Business Incubator». www.rsu.lv (angļu). Skatīts: 2022-08-01.
 26. «LaMSA – Latvijas Medicīnas studentu asociācija». www.lamsa.lv (lv-LV). Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018-01-28. Skatīts: 2018-01-22.
 27. «Latvijas Medicīnas studentu asociācija». www.rsu.lv (latviešu). Arhivēts no oriģināla, laiks: 2020-09-18. Skatīts: 2018-01-22.

Ārējās saites

labot šo sadaļu