Rīgas Stradiņa universitātes studiju virzieni

Rīgas Stradiņa universitātē ir šādas fakultātes un studiju virzieni:

 • Medicīnas fakultāte (dekāns, asoc. profesors Vitālijs Zirdziņš)
  • Medicīna
  • Pediatrija
  • Biomedicīna
 • Stomatoloģijas fakultāte (dekāne, profesore Ingrīda Čēma)
  • Zobu higiēnists
  • Zobārstniecība
 • Farmācijas fakultāte (dekāne, asoc. profesore Vija Eniņa)
  • Farmācija
  • Klīniskā farmācija
 • Rehabilitācijas fakultāte (dekāns, asoc. profesors Aivars Vētra)
  • Fizioterapija
  • Ergoterapija
  • Ortozēšana-protezēšana
  • Audiologopēdija
  • Uzturzinātne
  • Veselības sporta speciālists
  • Sociālais darbs
 • Māszinību fakultāte (dekāne, asoc. profesore Inga Millere)
  • Māszinības
  • Vecmāte
  • Mākslas terapija
 • Sabiedrības veselības fakultāte (dekāne, asoc. profesore Anita Villeruša)
  • Sabiedrības veselība
 • Tālākizglītības fakultāte (dekāne, asoc. profesore Jevgēnija Livdāne)
  • Rezidentūra medicīnā

Rīgas Stradiņa universitātē var apgūt sociālās zinātnes šādās fakultātēs:

 • Eiropas studiju fakultāte (dekāne, asoc. prof. Ilga Kreituse)
  • Politikas zinātne
  • Starptautiskās attiecības — Eiropas studijas
  • Eiropas ekonomika un bizness
  • Mazā un vidējā biznesa vadība
  • Starptautiskais mārketings un reklāma
  • Bizness un tiesības Eiropas Savienībā
 • Komunikācijas fakultāte (dekāne, Taņa Lāce)
  • Žurnālistika
  • Sabiedriskās attiecības
  • Sociālā antropoloģija
  • Socioloģija
  • Organizāciju un menedžmenta socioloģija
  • Psiholoģija
  • Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība
  • Komunikācija
 • Tiesību institūts (direktors, Dr. iur., asoc. prof. Andrejs Vilks)
  • Tiesību zinātne

Starptautiskajā studiju nodaļa (dekāne, profesore Juta Kroiča) sagatavo speciālistus medicīnas, stomatoloģijas, farmācijas un rehabilitācijas fakultātēs. Šajā nodaļā studijas notiek angļu valodā. Pašlaik tajā mācās studenti no 18 pasaules valstīm.((atsauce))