Sociālā antropoloģija ir cilvēku sabiedrību un kultūru uzvedības modeļu izpēte. Sociālantropologi pēta cilvēku sociālo attiecību struktūru, tostarp tradīcijas, ekonomisko un politisko darbību, likumdošanu, paražu tiesības, iedibinātos patēriņa un apmaiņas modeļus, radniecības un ģimenes struktūru, attiecības starp dzimumiem, pusaudžu nobriešanu un socializāciju, reliģiju utt. Pētījuma metodes sociālajā antropoloģijā ietver novērošanu, statistiskās aptaujas un intervijas.

Mūsdienu sociālā antropoloģija attīstījās Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu skolā pēc Pirmā pasaules kara.

Ārējās saites

labot šo sadaļu