Prezidentālisms

(Pāradresēts no Prezidentāla republika)

Prezidentālajā iekārtā valsts galva jeb prezidents veido valdību un vada tās darbu, ir neatkarīgs no likumdevēja un var ietekmēt tā darbību.

Valstīs ar prezidentālo iekārtu prezidents ir noteicošā politiskā institūcija un nācija uztic atbildību par valsti vienam cilvēkam. Prezidentālisms ir izplatīts daudzviet pasaulē. Vispazīstamākais prezidentālās sistēmas piemērs ir ASV.

Prezidentālai republikai ir raksturīga prezidenta ievērojama loma valsts orgānu sistēmā, ka arī prezidenta rokās valsts galvas un valdības galvas pilnvaras apvienošana. To arī sauc par duālo republiku, akcentējot uz noteiktu divu varu sadalījumu: stipras izpildvaras koncentrēšana prezidenta rokās, likumdošanas varas — parlamenta rokās.

Prezidentālas republikas raksturīgas pazīmes:

  • parlaments neizvēlas prezidentu. To izvēlas vai tauta (Kolumbijā), vai vēlēšanas kolēģija (ASV);
  • prezidents veido valdību. Prezidents ir faktiski un juridiski valdības galva (premjerministra posteņa nav, kā, piemēram, ASV), vai viņš iecel valdības galvu (Kamerūna, Kotdivuāra). Valdība ir tieši pakļauta tikai prezidentam, nevis parlamentam, jo tikai prezidents var gāzt valdību;
  • ar tādu valdības formu prezidentam ir daudz plašākas pilnvaras, salīdzinot ar parlamentāru republiku — viņš ir izpildvaras galva, apstiprina likumus ar savu parakstu, viņam ir tiesības atlaist valdību. Bet prezidentālā republikā prezidents bieži zaudē tiesības parlamenta atlaišanai, parlaments zaudē tiesības izteikt neuzticību valdībai, bet var atstādināt prezidentu (impīčmenta procedūra).