Laukums ir lielums, kas raksturo virsmas izmēru. Par laukuma mērīšanas vienību pieņem tāda kvadrāta laukumu, kura mala ir vienu vienību gara. Kvadrāta laukumu, kura malas garums ir 1 m, sauc par kvadrātmetru un apzīmē ar m2.

Paralelograma laukums ir 4 vienības, aplim laukums ir 9π/4 vienības, trīsstūrim — 9/2 vienības

Laukuma īpašības labot šo sadaļu

  • Katrai ierobežotai ģeometriskai figūrai ir noteikts laukums, kuru izsaka ar nenegatīvu skaitli.
  • Pieņem, ka punkta laukums ir vienāds ar nulli.
  • Vienādām figūrām ir vienādi laukumi.
  • Ja dotā figūra sastāv no vairākām daļām (ierobežotām figūrām, kas nepārklājas), tad figūras laukums ir vienāds ar tās daļu laukumu summu; figūras laukums ir lielāks nekā jebkuras citas figūras laukums, kura ir dotās figūras daļa.

Laukuma mērvienības labot šo sadaļu

Laukuma aprēķināšanas formulas labot šo sadaļu

Skatīt arī labot šo sadaļu