Ārs

laukuma mērvienība

Ārs ir viena no metriskās sistēmas atvasinātajām laukuma mērvienībām.

Ārs un hektārs.

1 ārs ir vienāds ar: