Ārs

laukuma mērvienība
Ārs un hektārs.

Ārs ir viena no metriskās sistēmas atvasinātajām laukuma mērvienībām.

1 ārs ir vienāds ar: