Neaizsargājams darbs

Neaizsargājams darbs ir darbs, kurus neaizsargā autortiesības, vai arī tie darbi, kuriem autortiesību mantiskā daļa ir zaudēta vai beigusies.[1] Latvijā un vairums Rietumu pasaules valstīs autortiesības beidzas 70 gadus pēc autora nāves. Autora personiskās tiesības uz darbu nevar izbeigties vai tikt atsavinātas.

Neoficiālais neaizsargājamo darbu logo.

Neaizsargājamie darbi LatvijāLabot

Latvijā neaizsargājamie darbi ir šādi:[2]

  • normatīvie un administratīvie akti, citi valsts un pašvaldību iestāžu izdotie dokumenti un tiesas nolēmumi (likumi, tiesu spriedumi, lēmumi un citi oficiāli dokumenti), kā arī šo tekstu oficiālie tulkojumi un oficiālās konsolidētās versijas;
  • valsts apstiprinātie, kā arī starptautiski atzītie oficiālie simboli un zīmes (karogi, ģerboņi, himnas, apbalvojumi), kuru lietošanu nosaka atsevišķi normatīvie akti;
  • kartes, kuru sagatavošanu un lietošanu nosaka normatīvie akti;
  • presē, radio vai televīzijas raidījumos vai citos saziņas līdzekļos sniegtā informācija par dienas jaunumiem, dažādiem faktiem un notikumiem;
  • idejas, metodes, procesus un matemātiskās koncepcijas.

Neaizsargājamie darbi ir arī tie darbi, attiecībā uz kuriem izbeidzies autortiesību termiņš.

AtsaucesLabot

  1. (latviski) Autortiesību likums 39. pants Archived 2010. gada 24. decembrī, Wayback Machine vietnē. www.likumi.lv
  2. (latviski) Autortiesību likums 6. pants Archived 2010. gada 24. decembrī, Wayback Machine vietnē. www.likumi.lv