Ģeogrāfiskā karte

kādas teritorijas vizuālās attēlošanas veids
Pasaules fizioģeogrāfiskā karte

Ģeogrāfiskā karte ir Zemes vai kāda cita debess ķermeņa virsas samazināts vizuāls attēlojums cilvēkam viegli uztveramā veidā, kurš parāda, kā konkrētā vietā izvietojas dažādi objekti. Reālos objektus kartē attēlo samazinātos izmēros ar īpašiem apzīmējumiem. Kartes mēdz apvienot atlantos. Daudzas kartes ir trīs dimensiju telpas vai virsmas objektu samazināta projekcija statiskā divu dimensiju plaknē, bet reizēm attēlojums var būt arī interaktīvs vai par trīs dimensiju. Visbiežāk kartes lieto ģeogrāfijā, bet tās var attēlot jebkuru telpu, reālu vai iedomātu, piemēram, zvaigžņu kartes, DNS kartes.

Ar Zemes virsmas attēlošanu kartēs un attēlošanas metožu izstrādi nodarbojas kartogrāfija. Cilvēkus, kas veido kartes, sauc par kartogrāfiem.

Lielāka mēroga kartes mēdz saukt arī par plāniem. Ir dažādi karšu veidi, kā ceļu kartes, jūras navigācijas kartes, topogrāfiskās kartes (tajās ar horizontāļu palīdzību attēlo arī reljefu) un citas.

Karšu iedalījumsLabot

  • Pēc teritorijas lieluma, ko tās attēlo (pasaules, kontinenta, valsts, pilsētas kartes)
  • Pēc satura (vispārējas vai tematiskās)
  • Pēc mēroga
  • Pēc pielietojuma (uzziņu, mācību, tūristu, navigācijas) u.c.
 
Topogrāfiskā karte

Kartes mērogsLabot

Kartes iedalās liela, vidēja vai maza mēroga kartēs. Liela mēroga kartēs parasti ir attēlota kāda maza teritorija, piemēram, ciemats, pilsēta vai pilsētas daļa. Vidēja mēroga kartēs attēlota kāda lielpilsēta (piemēram, Rīga), rajons vai neliela valsts daļa. Savukārt maza mēroga kartēs redzama kāda valsts, kontinents vai pat visa pasaule. Mērogu lielumi ir šādi:

  • Liels mērogs (1:200 000 un vairāk),
  • Vidējs mērogs (no 1:200 000 līdz 1:1 000 000 ieskaitot)
  • Mazs mērogs (mazāk par 1:1 000 000).

Skaitlis uz mēroga, kas atrodas aiz vieninieka, norāda to, cik centimetriem dabā ir vienāds vienu centimetru liels attālums uz šīs kartes. Piemēram, ja ir mērogs 1:200 000, tad vienam centimetram uz kartes atbilst 200 000 centimetru jeb divu kilometru liels attālums dabā. Ja mērogs ir 1:1 000 000, tad tas atbilst 10 kilometru attālumam dabā, bet 1:10 000 nozīmē, ka vienu centimetru liels attālums uz kartes ir 100 metru attālums dabā. Ja jāaprēķina, cik lielam attālumam dabā atbilst vairāki centimetri uz kartes, tad šo centimetru daudzumu reizina ar kartes mēroga centimetriem un iegūst, cik centimetru garš ir šis attālums dabā.

Skatīt arīLabot