Metode

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Metode (no franču: méthode, kas savukārt no grieķu: μέθοδος (methodos) — 'pētīšanas ceļš'[1]) — sistematizēts paņēmienu kopums, kas nepieciešams, lai izpildītu zināmu uzdevumu vai sasniegtu konkrētu mērķi, arī patiesības rašanas paņēmiens. Zinātniskā metode tiek uzskatīta par pētnieciskās izziņas un jaunu zināšanu iegūšanas (uz fizisko pierādījumu bāzes) pamatu.

  1. Svešvārdu vārdnīca (trešais izd.). Jumava. 2007. 478. lpp. ISBN 978-9984-38-332-3.