Izmainītas apziņas stāvokļi

Izmainītas apziņas stāvokļi ir jebkuri prāta stāvokļi, kas ir būtiski atšķirīgi no nomoda beta viļņu stāvokļa. Mainīgie apziņas stāvokļi var būt patoloģiski, var rasties pēc traumām un slimībām, tie var tikt ierosināti tīši, piemēram, ar meditāciju, tos var ierosināt psihotropās vielas vai arī tie var tikt ierosināti reliģiskos rituālos un lūgšanās.

Pie mainīgajiem apziņas stāvokļiem pieder tādi stāvokļi kā sapnis, koma, ego nāve, depersonalizācija, derealizācija, ārpusķermeņa pieredze, apzinātā sapņošana, hipnoze, transs, delīrijs, psihoze, murgi u.c., kā arī afekti: panika, ekstāze, eiforija, mānija, histērija u.c.