Ārpusķermeņa pieredze (out-of-body experience; OBE) ir izjūta, kad indivīdam liekas, ka viņš atdalās vai aizplūst no sava ķermeņa, vai indivīds jūt, ka viņa fiziskais ķermenis atrodas ārpus viņa paša (autoskopija). Ārpusķermeņa pieredzi, to parapsiholoģiski vai paranormāli interpretējot, mēdz dēvēt par astrālo projekciju — stāvokli, kad astrālais ķermenis atdalās no fiziskā ķermeņa.

Ārpusķermeņa pieredzes vizuāls attēlojums

Āpusķermeņa pieredzi izsauc dažādi apstākļi: