Radiāns ir SI pamatmērvienība plaknes leņķu mērīšanai, to saīsināti apzīmē ar rad. Vienu radiānu liels centra leņķis no riņķa līnijas atdala loku, kura garums ir vienāds ar riņķa rādiusu. Šī ir bezdimensionāla mērvienība, tāpēc radiāna apzīmējumu rad parasti neraksta.

1 radiānu liels leņķis atdala no riņķa līnijas loku, kura garums vienāds ar riņķa rādiusu.

Vispārīgāk leņķa lielums radiānos ir leņķa atdalītā loka garuma attiecība pret šīs riņķa līnijas rādiusu. Tātad, piemēram, 360° leņķa lielums radiānos ir . Viens radiāns tātad ir .

Pāreja no grādiem uz radiāniem un otrādi

labot šo sadaļu
 
 
 
 

Bieži lietojamo leņķu lielumi grādos un radiānos

Grādi 30° 45° 60° 90° 180° 270° 360°
Radiāni                

Ārējās saites

labot šo sadaļu