Attālums jeb distance ir iedomātas vai reālas līnijas garums, kas parasti ir starp diviem punktiem. Tas ir fundamentāls jēdziens ģeometrijā. Tiek bieži izmantots arī fizikā, lai norādītu atstatumu starp diviem objektiem vai ķermeņiem. Parasti apzīmē ar vai . Attālumu mēra garuma mērvienībās. SI sistēmā garuma pamatmērvienība ir metrs. Jēdziens "attālums" bieži tiek izmantots arī astronomijā, ģeodēzijā, navigācijā un citur.

Personas, kas atrodas dažādos attālumos viens no otra

Attālums matemātikā

labot šo sadaļu
  • Par attālumu starp paralēlām taisnēm sauc to kopējā perpendikula garumu.
  • Attālumu starp ne paralēlām taisnēm noteikt nevar.
  • Matemātikā par attālumu no punkta līdz taisnei sauc perpendikulu, kas no punkta vilkts pret šo taisni.
  • Skaitļa modulis ir attālums starp koordinātu sākumpunktu un punktu, kas atbilst dotajam skaitlim.
  • Skaitļi, kuri atrodas vienādā attālumā no nulles, bet atšķiras ar zīmēm, ir savstarpēji pretēji skaitļi.
  • Ja trīs punkti neatrodas uz vienas taisnes, tad katrs attālums starp diviem punktiem ir mazāks nekā abu pārējo attālumu summa.
  • Nogriežņa AB garumu sauc par vektora AB garumu jeb moduli.

Ārējās saites

labot šo sadaļu