Gausa teorēma elektriskajam laukam: ja lādiņu sistēmu (kopu) aptver iedomāta, patvaļīga, slēgta, viensakarīga virsma , tad elektriskā lauka intensitātes plūsma caur šo virsmu ir proporcionāla pilnajam elektriskajam lādiņam virsmas ierobežotajā tilpumā.

Skalārā formaLabot

 
kur
  - elektriskā lauka intensitātes plūsma (C×m/F vai V*m)
  - lādiņš, kurš rada elektrisko lauku (C)
  8,85×10-12 F/m - elektriskā konstante

Gausa teorēmu viegli pārbaudīt punktveida lādiņa laukam, ja lādiņu aptver ar sfēriski simetrisku virsmu. Elektriskā lauka intensitāte   visos sfēras virsmas punktos ir konstanta un vektors vērsts perpendikulāri virsmai. Tādēļ intensitātes plūsma caur sfēras virsmu ir šāda:

 
kur
  - sfēras virsmas laukums m2

Tā kā

 
 

un

 

tad

 

Vektoriālā formaLabot

 
kur
  - elektriskā lauka intensitātes plūsma (C×m/F vai V*m)
  - elektriskā lauka intensitāte (N/C)
  - virsmas vektors (m2)
  - lādiņš, kurš rada elektrisko lauku (C)
  8,85×10-12 F/m - elektriskā konstante

Gausa teorēmas pierādījumsLabot

 

Savukārt

 
kur   - virsmas normāle.

Tādēļ lauka elementārplūsma caur virsmas elementu   ir

 
  •  
  - virsmas elementa projekcija uz sfēras virsmu, kuras rādiuss ir  
  - leņķis starp intensitātes vektoru   un normāles vektoru  

Līdz ar to formula

 

pārvēršas šādi:

 

  var izteikt vēl ar telpas leņķa elementu, tas ir:

 
  - telpas leņķa elements

Līdz ar to var iegūt, ka

 

Lai iegūtu punktveida lādiņa elektriskā lauka intensitātes plūsmu, šī izteiksme ir jāintegrē caur virsmu  , tas ir:

 
  sr
 

Gausa teorēmas secinājumiLabot

  • Plūsma nav atkarīga no virsmas izvēles.
  • Ja virsmas ierobežotajā tilpumā atrodas patvaļīga lādiņu   kopa, tad, piemērojot Gausa teorēmu katram lādiņam  , pēc superpozīcijas principa iegūstam integrālo teorēmu  , kurā