Kokss (no vācu: koks, kas savukārt no angļu: coke) ir ciets, porains, pelēcīgas krāsas materiāls, ko iegūst, karsējot (koksējot) akmeņogles 1000 °C temperatūrā bez skābekļa klātbūtnes. Kokss sastāv galvenokārt no oglekļa (96—98%). Koksēšanas jeb akmeņogļu sausās pārtvaices procesā bez koksa iegūst arī citus produktus, piemēram, koksa gāzi (tā sastāv no H2, CO, CH4, H2S, NH3) un akmeņogļu darvu.

Kokss

Metalurģijā koksu izmanto kā reducētāju citu vielu iegūšanai, piemēram:

2Fe2O3 + 3C → 4Fe + 3CO2